Industriële marketing omvat het vakgebied voor marketing van technische en productiebedrijven. De industriële markt verandert in rap tempo. Smart Industry en digitalisering, waaronder Internet of Things, Big Data en Additive Manufacturing, vormen het nieuwe speelveld. Het is belangrijk om aansluiting te behouden met deze dynamische omgeving, waarbij u aandacht dient te geven aan de twee kernvragen voor uw marketingbeleid, ‘Waar bent u goed in?’ en ‘Wat zijn de behoeftes van de markt?’. MagoVision Industrial Marketing gebruik diverse methodes en analyses om uw markt- en klantgerichtheid te verbeteren. Denk hierbij aan uw marketingstrategie; waar en hoe gaat u concurreren, positionering en branding, klant –en marktanalyses (market intelligence) maar ook op de juiste wijze en met regelmaat communiceren met de markt (geïntegreerde marketingcommunicatie) en de juiste aandacht aan de juiste klant (segmenteren).

MagoVision levert allround marketingadvies voor het vergroten van uw kennis maar schroomt ook niet om projectmatig uw capaciteitsproblemen op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een  marktonderzoek, lead generatie en klanttevredenheidsonderzoeken. MagoVision begeleidt haar relaties bovendien  in het opzetten en stroomlijnen van een passende marketingfunctie of afdeling.

Magovision Industrial Marketing 5