SMART Industry -en de onderliggende ‘business model innovatie’- maakt al een paar jaar zijn opmars. Wat merk ik hiervan bij mijn relaties, zou je je kunnen afvragen. Ik moet zeggen, de druk om ermee aan de slag te gaan is enorm (of zelfs dé norm). Zowel in de kunststof technologie, de hoogwaardige elektronica, als in de metaal zijn mijn relaties volop bezig met business model innovatie.

In de keten van kunststof vervaardiging zie ik dat vooral de matrijzenbouw aan de gang is met het creëren van toegevoegde waarde en differentiatie. In de branche zelf zijn nieuwe samenwerkingen en verticale integratie niet nieuw. Wat wel nieuw is, zijn de zorgen voor de Nederlandse maakindustrie en de keuze tussen zelf maken of uitbesteden. Veel matrijzen worden bijvoorbeeld al in China gemaakt.

De trend dat toegevoegde waarde gegenereerd wordt door service elementen toe te voegen, is eveneens binnen mijn netwerk zichtbaar. Mijn relatie in de hoogwaardige elektronica ondervindt bijvoorbeeld met regelmaat de struggle – als value added reseller – om te bepalen wanneer de dienstverlening als service gezien kan worden en wanneer het een advies betreft, waar je geld voor kunt vragen.

In de metaal zie je veel voorwaartse en achterwaartse integratie. Een van mijn relaties is een bedrijf dat vooroploopt in de metaal als het gaat om product- en marktontwikkeling. Adequaat inspelen op kansen is hierbij belangrijk. Echter alle activiteiten blijven hierbij wél een link behouden met de core business. Een andere relatie kan je beschouwen als een pure SMART Industry koploper. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit bedrijf ‘business innovation modeling’ heeft uitgevonden. Het lastige hieraan is de strijd om koploper te blijven. Er zijn al redelijk wat me-too bedrijven en start-ups die hetzelfde model willen overnemen. Ook bij de zeer traditionele metaalbewerkers zijn verregaande integratie, automatisering en digitalisering belangrijke thema’s.

Nederland is klaar voor SMART Industry en onze MKB-ers leveren hieraan een grote bijdrage. We gaan er tegenaan met zijn allen: Yes we can!

Categorieën: Strategie