We zijn met zijn allen ontzettend druk in de metaal. Druk met offertes maken, druk met produceren, druk met de bezetting, druk met machines aanschaffen, druk met meedenken, druk met kortingen weggeven, druk met druk zijn. En we moeten wel wat harder lopen want het werk ligt nog steeds niet voor het oprapen. Maar waar rennen we eigenlijk naar toe?

Het is zaak voor het MKB metaal om de juiste koers te bepalen. Nu de economie weer aantrekt en onze overlevingsmodus uitgeschakeld kan worden is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Het devies: maak een plan!

  1. Maak een evaluatie van de huidige situatie.

Kijk hierbij naar je resultaten en je klanten portfolio. Wat zijn je sterke en zwakke punten? Maak een gedegen klantanalyse. Op welke segmenten ben je actief? Wie zijn je belangrijkste klanten en nog belangrijker, waar zit de winst?

2. Kijk naar je omgeving.

Welke marktontwikkelingen zijn van invloed op je business? In welke segmenten zit groei? Hoe doen je concurrenten het? Waar liggen de kansen en bedreigingen?

3. Bepaal je doelstellingen en je strategie.

Waar en hoe ga je concurreren? Maak een keuze voor marktsegmenten. Maak een keuze in je positionering. Bepaal je verkoopstrategie; hoe krijg je nieuwe klanten, hoe maak je van kleine klanten grote klanten en hoe behoud je je belangrijke klanten? Wat moet er gebeuren met je producten en diensten, je distributie, je personeel, je prijsbeleid en je communicatie inspanningen?

4. Maak een begroting en een actieplan.

Bepaal wat je moet doen om je doel te bereiken. Een plan maken staat of valt bij de uitvoering ervan. Zet in je actielijst wie wat wanneer moet doen.

5. Evalueer en stel bij.

Check regelmatig of je op koers ligt. Neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid? Verandert de markt tussentijds? Is je doelstelling ambitieus genoeg?

MagoVision Industrial Marketing heeft veel ervaring in het begeleiden en opstellen van business plannen, marketingplannen, verkoopplannen en marketingcommunicatieplannen in vele combinaties en variaties. Schroom niet contact op te nemen, als het tijd is voor actie.

(vrij naar artikel van Aukje van den Beuken, gepubliceerd in nieuwsbrief PKM, adviesbureau voor de metaal)

 

Categorieën: Strategie